Werkbezoek Sport in Lissabon

Van 2 tot en met 5 oktober jl. organiseerde de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) afdeling Oost een studiereis naar Lissabon. Doel van de studiereis was het vergaren van nieuwe en andere inzichten hoe de maatschappelijke sport in Portugal en in het bijzonder in haar hoofdstad Lissabon is georganiseerd. Het gezelschap bestaande uit o.a. sport-beleidsadviseurs, wethouders, bestuurders van sportbedrijven, bedrijfsleden - waaronder ATC-Select.nl -, vertegenwoordigers van onderzoeksinstituten en een gedeputeerde werden door Ambassadrice mevrouw Nienke Trooster gastvrij op de Nederlandse ambassade ontvangen. Zij brachten in de dagen die volgden diverse bezoeken aan maatschappelijk geëngageerde, maar ook publiek/private sportorganisaties. De gemeente Lissabon en haar uitvoeringsinstanties deelden hun beelden over waar ze staan, maar vooral waar ze naar toe willen. Dat in Portugal nog veel werk aan de winkel is, bleek uit het percentage van de bevolking dat aan de beweegnorm voldoet. Met ca 33% ligt dit nog ver beneden de Nederlandse sportparticipatie van ca 67%. Portugal maakt echter grote slagen door het aanleggen van nieuwe wijkgerichte sportinfrastructuur en groene corridors die gebruikt kunnen worden voor sport & beweegactiviteiten. Het inzetten van sport en beweegprogramma's bieden nog verdere kansen om gezond gedrag door sport & bewegen te stimuleren. Nederlandse gemeenten hebben hier jarenlang ervaring in opgebouwd en uitgerold in wijken en bij sportverenigingen. Met vertegenwoordigers van de gemeente Lissabon wordt in de komende periode gekeken of een verdere uitwisseling plaats kan vinden waarbij ATC-Select ook een aandeel zal leveren. Naast de diverse bezoeken was er voor de deelnemers aan de studiereis uiteraard voldoende gelegenheid om onderlinge kennis en ervaring te delen en nieuwe vriendschappen te sluiten en/of verder te verstevigen.