Dienstverlening

Advies

Een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering is veel meer dan de som der delen.

Door het snel aantrekkende economische klimaat is de dienstverlening bij publieke organisaties en private ondernemingen van bijna stilstand in een hoge snelheid gezet. Oude en nieuwe klanten hebben weer meer te besteden, maar zoeken nieuwe en geïnnoveerde producten en diensten, echter zijn financiers nog altijd terughoudend in het verstrekken van kredieten. . Een andere belangrijke ontwikkeling is de vergrijzing van de arbeidsmarkt en de noodzaak tot een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Deze medewerkers moeten niet alleen langer werken, maar zijn mobieler door een groter aanbod aan vacatures wat leidt tot het moeizaam vast kunnen houden van goed geschoold en gemotiveerd personeel. Het op alle fronten in balans houden van de wensen en noden van klanten, medewerkers, stake- shareholders is vaak een 'complex getal' voor vele ondernemers en bestuurders.

Om in de huidige en volatile markt de juiste producten en diensten af te kunnen zetten is een gedegen analyse van de marktpositie en de bedrijfssituatie essentieel. Bedrijfsvoering kun je alleen maar verbeteren door de inefficiëntie op te lossen en de menselijke maat duurzaam in te bedden. De adviseurs van ATC-Select hebben veel kennis en ervaring in het analyseren, coachen, trainen, begeleiden, revitaliseren van kwaliteitssystemen en bedrijfsvoeringen. Alles draait om innoveren, ordenen, structureren en verbeteren van de te leveren kwaliteit!

Investeer in mensen

Medewerkers vormen het grootste kapitaal van uw publiekrechtelijke organisatie of private onderneming. Zij maken hét verschil in de uitvoering en vermarkten van uw doelstellingen. Een analyse door een derde partij maakt het voor bedrijven eenvoudiger om noodzakelijke verbeteringen en veranderingen door te voeren. Het levert nieuwe, vaak verrassende inzichten op. En ... vreemde ogen dwingen.”

Houd het overzichtelijk en simpel.

Overzicht is erg belangrijk bij het leiden van een private onderneming of publiekrechtelijke organisatie. Organisatiestructuren en bedrijfsprocessen eisen een solide vastlegging van taken en verantwoordelijkheden. Transparantie en duidelijkheid vormen het hart voor een efficiënte en efficiënte (maatschappelijk) bedrijfsvoering. Basiselementen die ook voor de meeste certificeringen van toepassing zijn.


Training

Meer oudere werknemers en minder jongere werknemers betekent langer doorwerken voor iedereen. En dat terwijl werkgevers en werknemers daar lang niet altijd op zitten te wachten. Deze ontwikkelingen in het huidige tijdsgewricht vragen om een aanpassing van het personeelsbeleid ten aanzien van alle werknemers . Willen organisaties geen knelpunten krijgen in de personeelsvoorziening, dan zullen zij werknemers moeten stimuleren en faciliteren om langer en met meer plezier te werken. Ook zullen werkgevers maatregelen moeten nemen om enerzijds het werk aan te passen aan de belastbaarheid van oudere werknemers en anderzijds om de inzetbaarheid van de oudere werknemers op peil te brengen en te houden Eén van de manieren om dit te doen is door te zorgen dat medewerkers kansen krijgen om zich voortdurend te ontwikkelen en hun kennis en vaardigheden continu te verbeteren. Een leven lang leren met betrekking tot werk kan dan door middel van formeel leren, in de vorm van het volgen van bij-, om- en/of nascholing. Het kan ook door middel van informeel leren, door leren op de werkplek, of leren van klanten en opdrachtgevers.

ATC-Select biedt trainingen aan aan leidinggeven of medewerkers die inzicht verschaffen in de noodzaak van en de wijze waarop het thema duurzame inzetbaarheid een kernbegrip wordt in uw onderneming of organisatie. Door de juiste mix tussen bedrijfs- en persoonlijk belangen te zoeken en in balans te brengen kan iedere medewerker blijven functioneren in het huidige en toekomstige werk met behoud van gezondheid, welzijn en welbevinden.

Neem voor meer informatie over de trainingen vrijblijvend contact op met Hélène Kruis via h.kruis@atc-select.nl of 06 49 65 37 29 of boek uw training online. Het verzorgen van incompany trainingen behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Coaching

Voorzitters, bestuurders, directeuren en managers hebben een schitterende maar soms ook eenzame job. Iedereen kent wel voorbeelden van issues waarover je met niemand in de organisatie echt open kunt praten. Soms ook gaat het over het eigen huidige en/of toekomstige functioneren. Is het in uw organisatie moeilijk om iemand echt in vertrouwen te nemen? . Of begrijpt u soms niet waarom dingen niet lukken? Wij bieden een luisterend oor, die meedenkt, meeleeft en meehelpt in het oplossen van de problematiek.

Bent u bereid om de eerste stap naar de oplossing voor uw vraagstuk te nemen, neem dan vrijblijvend contact op met Hélène Kruis h.kruis@atc-select.nl of 06 19 92 15 73 .


Interim-manangement & -bestuur

Staat uw gemeentelijke organisatie of onderneming voor een uitdaging? Of zit u met een niet-alledaags vraagstuk? Wij realiseren graag (op)nieuw perspectief.Wij zetten onze denk- en doekracht in. Van analyse tot uitvoering, u kunt rekenen op duurzaam grip op uw organisatie. U heeft direct parttime of fulltime toegang tot een ervaren en professionele interim-bestuurder of -manager . Zij beschikken over een uitgebreide in zowel de publieke als private sector en opereren vaak op het snijvlak van deze werelden.

De weg naar onze professionals wordt vaak gekozen, wanneer een permanente manager of bestuurder niet op korte termijn voor handen is of dit vanwege complexe problematiek nog niet gewenst.

Onze interim-managers en interim-bestuurders hebben als voordeel dat ze minder verbonden zijn met de historisch gegroeide do's and dont's van een onderneming, organisatie, afdeling of het bestuur. Zij kunnen daarom gemakkelijker en sneller moeilijke besluiten nemen. Hun specialistische kennis en uitgebreide ervaring die zij hebben opgedaan in uiteenlopende projecten en in de functies toezicht, bestuur en medezeggenschap helpen organisaties die strategische veranderingen ondergaan, een bepaalde gekozen strategie willen invoeren, of op zoek zijn naar iemand om tijdelijk een kritieke management positie op te vullen. Soms worden zij tijdelijk ingezet om snel een manager of executive op een strategische positie te vervangen die plotseling is vertrokken.

Wat nemen onze interim-managers en interim-bestuurders voor u mee?

Beschikbaarheid: Onze experts zijn op vrijwel direct inzetbaar inzetbaar voor een korte of langere periode.

Resultaatgericht: Onze experts zijn gewend om onder hoge druk de gedefinieerde doelen te halen met als stip op de horizon duurzaam grip op uw organisatie.

Ervaring: Onze experts zijn door hun jarenlange ervaring in de publieke en private sector goed gekwalificeerd voor hun opdracht;

Objectieve blik: Onze experts kijken met een frisse blik naar de onderneming en de organisatiecultuur. Zij worden hierbij niet belemmerd door bedrijfspolitiek, heilige huisjes, persoonlijkheden en/of ingesleten patronen;

Verstand van ondernemen: Onze experts geven op strategisch niveau raad en daad en zijn in tegenstelling tot onze adviseurs betrokken bij het daadwerkelijk implementeren va de gezamenlijk gekozen strategie;

Energie: Onze experts geven door hun dynamische en professionele beroepshouding nieuwe energie en nieuw elan in uw organisatie;

Nieuwsgierig geworden? Neem dan vrijblijvend contact op met Minne Dolstra op via m.dolstra@atc-select.nl of 06 49 65 37 29.