Waardering VSG voor sportformateurschappen Hélène Kruis

Afgelopen week ontving Hélène Kruis van ATC-Select een bijzondere waardering voor het als sportformateur succesvol begeleiden van 3 gemeenten bij het transformeren van het Nationaal Sportakkoord naar een Lokaal Sportakkoord.

De waardering uitte zich in de vorm van een boek met een Koninklijk tintje: De Heruitgave van Sportalbum 1898. Op 25 september 2015 werd het eerste exemplaar van deze bijzondere en gelimiteerde heruitgave tijdens het Jubileumcongres van de Vereniging Sport en Gemeenten aan Koning Willem-Alexander overhandigd. Met het Sportalbum 1898 werd destijds door de Nederlandse Vereeningen van sportbeoefenaars eerbiedig hulde gebracht aan Hare Majesteit Wilhelmina Helena Paulina Maria ter ere van haar inhuldiging als Koningin der Nederlanden. Zo trad de Koning in de voetsporen van zijn overgrootmoeder.

De alliantiepartners Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten zijn Hélène dankbaar voor haar grote inzet en betrokkenheid waardoor nieuw élan is ontstaan: Ambitieuze plannen van, voor en door de sport en haar partners wat voor gemeenten spannende uitdaging. De alliantiepartners kijken dan ook met vol vertrouwen en met nieuwsgierigheid uit naar de uitvoeringsfase van de plannen die onder Hélène haar begeleiding to stand zijn gekomen.