Waardering voor inzet Hélène Kruis als sportformateur in de gemeente Uitgeest

Hélène Kruis van ATC-Select begeleidde als Sportformateur de totstandkoming van het Lokaal Sportakkoord in een aantal gemeenten in Noord- en Zuid Holland. Eén van deze gemeenten was Uitgeest. Hélène haar deskundige inbreng en vermogen om de betrokken partijen op basis van gelijkwaardigheid in de discussie en besluitvorming te laten participeren mondde uit in een gedragen Lokaal Sportakkoord Uitgeest in actie!

Sebastiaan Huys beleidsambtenaar Sport Werkorganisatie BUCH-gemeenten hierover:

Als sportformateur is Hélène erin geslaagd om samen met de sportsector en maatschappelijk betrokken partners tot acties te komen om meer inwoners met plezier te laten sporten en bewegen. Hélène was hierbij sterk in de procesleiding. Ze handelt effectief en efficiënt en verbindt waar mogelijk. Daarnaast kan ze op alle niveaus schakelen. Het was fijn om met je samen te werken aan een “gedragen sportakkoord” voor de gemeente Uitgeest.