Strategische Visie Thialf 2023-2027

Samen met Nathan Stukker (BMC) heeft Minne Dolstra op basis van gesprekken met share- en stakeholders een nieuwe Strategische visie Thialf 2023-2027 opgesteld. Deze nieuwe Strategische Visie sluit op hoofdlijnen aan op de Strategische visie Thialf 2013 en is geconcentreerd rond 3 thema’s met eigen en gedeelde ambities. 

De thema’s zijn:

1.     Sport

2.     Innovatie

3.     Ontmoeting & vitaliteit

De 3 thema’s sluiten goed aan op de actuele ontwikkelingen van de rijksoverheid, provinciale en gemeentelijke doelstellingen in het sociaal domein en de wensen van sportorganisaties en daaraan verbonden partijen. Door deze multidisciplinaire aanpak wordt ingestoken op het beter benutten van de accommodatie in lijn met het Nationaal Sportakkoord, het behalen van meer maatschappelijk rendement op het gebied van recreatie en daarmee gezondheid, welzijn en welbevinden en het verder uitbreiden van mogelijkheden voor innovatief wetenschappelijk, hoger- en middelbaar beroepsonderwijs.

Thialf heeft als missie; 

Thialf inspireert sporters en bezoekers door en voor de schaatsport, dichtbij en wereldwijd. Om deze missie te realiseren wil Thialf zich manifesteren als proactieve en betrouwbare partner. Dit doet Thialf door in haar handelen de kernwaarden koploper, partner en goede buur uit te dragen.