Sportief Capelle en ATC-Select spreker tijdens VSG-inspiratiedag in Eindhoven

Eindhoven - Op de VSG-inspiratiedag 'Aan de slag met innovatie' op 28 november jl. presenteerden Sportief Capelle en ATC-Select de nieuwe kijk op multifunctioneel, effectief en efficiënt gebruik van maatschappelijke binnensportaccommodaties. De gemeente Capelle aan de IJssel staat aan de vooravond van het amoveren en nieuwbouw van een aanzienlijk aantal binnensportaccommodaties. Als het aan Sportief Capelle ligt, wil zij liever niet meer traditioneel inrichten, maar laten aansluiten bij de huidige en toekomstige wensen en behoeften van het onderwijs, de (sport)verenigingen en de ongeorganiseerd sport. Om de inrichting te veranderen is het nodig te weten wat sporters en niet sporters drijft om te weten welke verandering noodzakelijk is. Bij sport- en beweeggedrag is intrinsieke motivatie een belangrijke variabele, om vanuit jezelf, vanzelfsprekend en een langere tijd aan een (sport) activiteit deel te nemen. Waarde als plezier, passie en betekenis spelen hierbij een essentiële rol. De vraag is dan: Trekt de hedendaagse vormgeving, inrichting en functionaliteit nog wel sporters en andere belanghebbenden in voldoende mate aan? De landelijke trends en ontwikkelen geven het beeld van niet. De komende jaren zal het gebruik van de georganiseerde sport achteruit lopen. Enerzijds is dat afhankelijk van de interesse en achtergronden en anderzijds de trend dat mensen meer willen sporten op eigen tijden en met wie ze zelf willen. Niet meer gestandaardiseerd inrichten, maar inspelen op service- en innovatieconcepten. Van traditioneel naar interactief, van standaard naar flexibel aanbod, verbinden van de binnen- en buitenruimte en op zoek naar de drijfveren van niet sporters en/of bewegers om deze in te zetten voor motivatie voor sport. De motivatie van de niet sporter of beweger is het motief voor de verandering!

Meer weten? Bel Hélène Kruis op 06-19921573 of mail@atc-select.nl