Sportbedrijf Katwijk: Op naar een toekomstbestendige organisatie

Senior consultant Hélène Kruis analyseert momenteel in opdracht van Blue Change de organisatie van Sportbedrijf Katwijk. Sportbedrijf Katwijk exploiteert maatschappelijke sportaccommodaties, waaronder het in 2018 opgeleverde zwemcomplex Aquamar. Sportbedrijf Katwijk is in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid en hierbij is de vraag gerezen of de huidige inrichting c.q. structuur nog passend is bij de huidige omvang en toekomstige ontwikkelperspectieven. De vraag is niet alleen gericht op een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, maar ook om kansen in een veranderende markt blijvend te kunnen benutten.