Sport en bewegen is maatschappelijk goud

Minne Dolstra voor samenwerkingspartner BMC/YACHT/Randstad naar gemeente Heerhugowaard.

HEERHUGOWAARD - "Wat me opvalt is de open houding die ik hierbij vrijwel iedereen aantref. Bij de medewerkers van Heerhugowaard Sport NV, maar ook bij de gemeente, sportverenigingen, bezoekers van de sportaccommodaties en inwoners waar ik de afgelopen maanden heb ontmoet. Ja, ik tref hier in de gemeente veel openheid en gemoedelijkheid."

Minne Dolstra kijkt met een positief gevoel terug op zijn eerste weken als interim-directeur van Heerhugowaard Sport NV. Zijn benoeming was noodzakelijk, omdat directeur Henk Blok eind mei van dit jaar met pensioen ging. Met de 54-jarige Dolstra heeft Heerhugowaard een zeer ervaren sportbestuurder in huis gehaald. Zo is hij directielid van IJsstadion Thialf in Heerenveen en was hij in het verleden onder meer directeur-bestuurder van Sportbedrijf Drachten. In die Friese gemeente werd onder zijn leiding de Innovatieprijs Sportaccommodaties van het NOC*NSF in de wacht gesleept. Ook in de private sector heeft hij zijn sporen verdiend als (verander)manager.

Midden in de maatschappij

"Ik ben altijd erg nieuwsgierig naar het hoe en wat in organisaties en wat je daarin door kunt ontwikkelen om het nog beter te maken", vertelt Dolstra. "In Heerhugowaard wordt het sport- & beweegbeleid op het gemeentehuis gemaakt en Heerhugowaard Sport NV verzorgt de beleidsuitvoering en jaagt uiteraard nieuw beleid bij de gemeente aan. Als uitvoerder van het sport- en beweegbeleid in de gemeente Heerhugowaard sta je in het midden van de maatschappij en daarom is het van groot belang om goed in gesprek met elkaar te blijven. Ik ervaar het creëren van samenhang en verbinding als één van de mooiste aspecten van mijn werk!"

Coronavirus

Dolstra kon direct aan de bak. "De eerste periode hier heb ik onder meer goed geluisterd naar de belevingen, ervaringen en meningen van onze eigen medewerkers. Het is mooi om te zien hoe betrokken de mensen zijn bij hun werk, elke dag opnieuw. Zelf wil ik iedereen zoveel mogelijk ruimte geven om zich door te kunnen ontwikkelen in hun eigen functie. Dit is belangrijk om doorlopend in te kunnen spelen op nieuwe en soms onverwachte ontwikkelingen. Een voorbeeld daarvan is de in korte tijd te ontwikkelen en te nemen voorzorgmaatregelen rondom het coronavirus. Deze brengen voor Heerhugowaard Sport NV de nodige en soms complexe veranderingen met zich mee", aldus Dolstra, die met zijn organisatie als doel heeft het exploiteren en/of beheren van gemeentelijke binnen- en buitensportsportaccommodaties en het verrichten en faciliteren van activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Sportcomplex De Waardergolf, de verschillende sporthallen met hun horecafaciliteiten, gymzalen en buitensportaccommodaties zijn daarbij van grote maatschappelijke waarde.

Inmiddels heeft hij al een aantal gebruikers en sportbestuurders gesproken en sportcomplexen bezocht om te horen en te zien waar en op welke grond de sportverenigingen in Heerhugowaard verder kunnen worden ondersteund. In de komende periode zal Dolstra dat ook blijven doen.

Maatschappelijk goud

Een ander belangrijk onderdeel van Dolstra’s werk bestaat uit het verkennen van en het geven van een visie op de harmonisatie van sportbeheer. Dit is nodig om een goed beeld te krijgen op de mogelijkheden en onmogelijkheden rondom de harmonisatie van sportbeheer in de fusiegemeente Dijk en Waard. Dolstra’s kennis en ervaring zullen daarbij goed van pas komen. Dolstra: "Sport bevordert de gezondheid, zorgt voor zingeving en versterkt de sociale samenhang. Sport en bewegen levert een belangrijke bijdrage aan thema’s als gezondheid, zelfredzaamheid, integratie, sociale samenhang en leefbaarheid. Kortom: Sport en bewegen is maatschappelijk goud!"

WILFRED VAN DEN HOVEN

Bron: RODI Heerhugowaard in het nieuws