Provincie Fryslân ondersteunt herstelplan Thialf

Provincie Fryslân ondersteunt herstelplan Thialf!

In de afgelopen periode is door door de directie(*) en medewerkers van Thialf i.s.m. de ambtelijke organisaties van de Provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen hard gewerkt om de bedrijfsvoering van hét schaatshart van de wereld op de juiste koers richting een sluitende begroting te krijgen. Gisteravond besloten de Provinciale Staten van de Provincie Fryslan Thialf financieel bij te springen. Een substantiële bijdrage voor de topsport werd deze week ook geleverd door NOC*NSF. De gemeente Heerenveen geeft volgende week uitsluitsel. De Thialf organisatie zelf heeft haar verantwoordelijkheid genomen en is gereorganiseerd tot een facilitair bedrijf met als uitgangspunten het leveren van topsport ijs en een schoon en heel ijsstadion. Volgende week maandag geeft de gemeenteraad uitsluitsel. Wij zijn er nog niet en zullen een beroep doen op KNSB en andere aan de schaatsport verwante organisaties en ondernemingen om het ontbrekende deel structureel te dekken. Kan jij of je organisatie een aandeel nemen in het borgen van een duurzame bedrijfsvoering o.b.v. gouden medailles en zwarte cijfers dan zijn wij geïnteresseerd in jouw idee!

Lees meer hierover en klik op de weblink hieronder.

https://www.schaatsen.nl/nieuws/2020/juni/staten-friesland-steunen-herstelplan-thialf-noc-nsf-gaat-extra-betalen/

(*) Minne Dolstra is namens ATC-Select projectdirecteur bij Thialf OG BV om de gewenste transitie naar in het mede door hem geschreven herstelplan Slank & Slim scenario vorm en inhoud te geven.