Presentatie opgave verduurzaming sportaccommodaties gemeente Velsen

Tijdens de Kennisdag Sportaccommodaties 2019 op Topsportcentrum Papendal trok de gemeente Velsen tweemaal een volle zaal met haar inhoudelijke workshop "Verduurzaming van haar sportaccommodaties; durven en doen!". De gemeente Velsen heeft zich tot doel gesteld te streven naar een klimaatneutrale eigen organisatie in 2030. Binnen deze opgave om de "0" op de meter te realiseren bij de bouw van nieuwe sportaccommodaties moeten ook bestaande maatschappelijke accommodaties zonder gebruik van aardgas geëxploiteerd gaan worden. Speerpunt binnen deze laatste opgave is zwembad De Heerenduinen in IJmuiden. Afdelingshoofd Sportzaken Fré van Geldorp deelde samen met Dennis de Wit, Richard van der Bent en Minne Dolstra de resultaten tot heden. De opgave om bijvoorbeeld het zwembad zonder gebruik van aardgas te exploiteren sluit nu tussentijds op 69%. Naast voornemens om verdere verduurzaming in de isolatie van de schil van het zwemcomplex te zoeken, zijn de aanwezige gemeenten en sportorganisaties uitgedaagd om eigen voorbeelden van innovaties te delen die in de praktijk of als pilot al zijn ingezet of op korte termijn kunnen worden ingezet. Warmtenet, rio-thermie, warmtepompen en zelfs de inzet van een waterstofpomp in het nieuwe zwembad van Workum werden aangedragen. Al met al een inhoudelijk geslaagde dag, vol nieuwe inspiratie en duurzaam grip op sportaccommodaties!