Onderzoek (sociale) veiligheid zwembaden Sportbedrijf Tilburg afgerond

Onlangs is het onderzoek naar de (sociale) veiligheid in de zwembaden Drieburcht, De Reeshof en Stappegoor van Sportbedrijf Tilburg afgerond. Aan de hand van een nulmeting is een foto van de organisatie van de zwembaden gemaakt en zijn mystery guests ingezet om te kunnen beoordelen of en indien noodzakelijk welke vervolgstappen in de ontwikkeling van de (sociale) veiligheid van de maatschappelijke voorzieningen wenselijk zijn. De gegevens uit de nulmeting zijn via de toolkit 'Schijf van 5 (Kruis, 2017)' geordend, getoetst en in een uitgebreide rapportage teruggekoppeld.

Binnen de 3 zwembaden is over het algemeen de procedurele en fysieke conform het gestelde goed vormgegeven en vastgelegd. Verder zijn de medewerkers in algemene zin voldoende tot goed bekend met de taken en verantwoordelijkheden die de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ) voorschrijven. Dit geldt eveneens voor de beroepshouding en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan "In voldoende mate van toezicht" volgens artikel art. 25, 1e lid BHVBZ.

Wilt u de bij u in exploitatie zijnde of uitbesteedde zwembaden ook laten toetsen? Bel met 0619921573 of mail m.dolstra@atc-select.nl