Ondersteuning gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon

Kim Groen en Hélène Kruis van ATC-Select begeleiden en ondersteunen de gemeenten Den Helder, Hollands kroon en Schagen bij het opstellen en indienen van een integraal plan voor de aanvraag Brede SPUK 2024-2026.

Na de herijking van het Sportakkoord hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD-GHOR, Zorgverzekeraarsen het ministerie van VWS het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. Met het Gezond Leven Akkoord en het Sportakkoord II bevordert de Rijksoverheid een intensieve samenwerking tussen alle afdelingen binnen het gemeentelijke apparaat die zich op de gezondheid van de burger richten. Deze oproep bouwt voort op een samenwerking die in het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten al bestaat. Met het in het leven roepen van de Brede SPUK door de Rijksoverheid worden gemeenten in een goede uitgangspositie gebracht om de in het GALA en het Sportakkoord II gemaakte afspraken na te komen. Gemeenten die in de 1e aanvraagperiode (2023-2026) of de 2e aanvraagperiode (2024-2026) gebruik maken van 1 of meer onderdelen van de regeling specifieke uitkering, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De adviseurs van ATC-Select kunnen bogen op jarenlange ervaring in het opstellen en uitvoeren van sport- en beweegprogramma's waaronder Sportakkoord 1, regeling combinatiefunctionarissen, regeling buurtsportcoaches, BOS-Impuls, Sport impuls, Gezonde School en JOGG. Samen met de betrokken gemeenten, inwoners en maatschappelijke organisaties wordt van plan integraal maatwerk gemaakt.