Minne Dolstra interim afdelingsmanager Sportzaken gemeente Velsen

Vanaf 1 juli 2019 neemt Minne Dolstra van ATC-Select de leiding van de afdeling Sportzaken van de gemeente Velsen op interimbasis over van Fré van Geldorp. Fré van Geldorp gaat - na zich 42 jaar bevlogen voor Sport & Bewegen in Velsen te hebben ingezet - nog een aantal projecten trekken op het gebied van verduurzamen van gemeentelijke accommodaties, M&C en de meest logische organisatievorm van sport & bewegen.

Na 2 jaar samen met de medewerkers van werkeenheid zwembad De Heerenduinen te hebben gewerkt aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering en bijbehorende organisatiecultuur, geeft Minne Dolstra nu samen met de medewerkers verdere vorm en inhoud aan de succesvolle koers van Sportloket Velsen. Leidend hierbij zijn de uitgangspunten eigenaarschap, verantwoordelijkheid laag in de organisatie en eigenaarschap, zoals geformuleerd in de besturingsfilosofie van de gemeente Velsen.

Gemeente Velsen biedt haar 70.000 inwoners een uitstekende maatschappelijke sportinfrastructuur en vele programma's op het gebied van sportstimulering.