Marcel van Dongen verbonden als Senior Consultant aan ATC-Select

Met ingang van 1 juli jl. is Marcel van Dongen als Senior Consultant verbonden aan ATC-Select. Marcel is een resultaatgerichte, energieke en ondernemende expert met ruime ervaring en een objectieve blik, op zijn best in een dynamische en maatschappelijke werkomgeving. Marcel helpt graag als facilitator en inspirator van mensen en organisaties op weg naar hun doelen en ambities te realiseren en zet als aanjager mensen in beweging hiervoor zelf een bijdrage te leveren.

Marcel: "Overzicht is erg belangrijk bij het aansturen van een private onderneming of publiekrechtelijke organisatie. Organisatiestructuren en bedrijfsprocessen eisen een solide vastlegging van taken en verantwoordelijkheden. Transparantie en duidelijkheid vormen het hart voor een efficiënte en (maatschappelijke) bedrijfsvoering. Om in de huidige, grillige en door consumenten gevormde markt de juiste producten en diensten af te kunnen zetten is een gedegen analyse van de marktpositie en de bedrijfssituatie essentieel. Bedrijfsvoering kun je alleen maar verbeteren door de inefficiëntie op te lossen en de menselijke maat duurzaam in te bedden".