Kick-off lokaal sportakkoord Katwijk drukbezocht!

De Kick-off van het Lokaal Sportakkoord in de gemeente Katwijk werd gisteravond druk bezocht. Ong. 70 personen namen in de kantine van Basketbalvereniging de Grasshoppers uit Katwijk deel aan de interactieve bijeenkomst met als doel om het Nationaal Sportakkoord te vertalen in het Katwijks Sportakkoord. Wethouder Adger van Helden heette een ieder welkom en nam de zaal mee in het eminente belang van sport & bewegen als één van de belangrijkste pijlers om elkaar te ontmoeten in de samenleving, mee te doen, te leren en niet onbelangrijk fit en vitaal te blijven. Het Katwijks Sportakkoord is een uitstekend middel om sport & bewegen in de gemeente Katwijk toekomstbestendig te laten beklijven. Vervolgens daagde sportformateur Hélène Kruis van ATC-Select de aanwezigen uit, om dromen, kansen, ontwikkelingen, praktische wensen en claims in kleine groepjes met elkaar te bespreken en vervolgens plenair te pitchen. De bestuurders uit sport, welzijn, onderwijs, zorg, bedrijfsleven, maar ook vrijwilligers en commerciële sport- en beweegaanbieders zijn fanatiek van start gegaan en dit resulteerde in veelzijdige input en veel draagvlak voor de verschillende thema's. De initiatiefnemers, gemeente Katwijk, Stichting Sportpromotie Katwijk, Sportbedrijf Katwijk en het Welzijnskwartier, zijn tevreden over de eerste aanzet en kijken uit om met elkaar de thema's en speerpunten te verdiepen om uiteindelijk tot concrete afspraken te komen voor de uitvoering. De eerstvolgende verdieping is op 11 november om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en wordt gehouden in het Dorpshuis van Valkenburg. Het streven is om het Katwijks Sportakkoord tijdens de Sportverkiezing Katwijk op 24 januari 2020 met de samenwerkende partijen te ondertekenen.

Meer weten of zelf een sportformateur nodig? Bel met Hélène Kruis op 06-19921573 of mail h.kruis@atc-select.nl