Investering in duurzame vitaliteit van Sport & Bewegen in Norg

Op woensdag 5 september 2018 verbond ATC-Select zich aan een initiatief van ondernemers om Sport & Bewegen duurzaam te stimuleren in en rond haar vestigingsplaats Norg. Ruim 40 ondernemers, waaronder Hélène Kruis tekenden tijdens een speciaal daartoe georganiseerde feestelijke bijeenkomst een overeenkomst met stichting Business Club Norg e.o., waarin zij als deelnemers een jaarlijkse bijdrage toezegden. Eén van de projecten die zij ondersteunde is de realisatie van padelbanen bij de Norger Tennisvereniging NTV.

Het startbedrag van rond de 30.000 euro wordt door het bestuur van de stichting Business Club Norg e.o. ingezet om nieuwe sport- en beweeginterventies te stimuleren, maar ook bestaande initiatieven op het gebied van Sport & Bewegen financieel te ondersteunen.

ATC-Select, werkzaam als advies- en managementbureau in de publieke en private sector, voelt zich maatschappelijk betrokken en draagt op deze wijze bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van Norg en omstreken.