Intervisiebijeenkomst ondernemingsraden Lyaemer Wonen en Woon Zuidwest Friesland

Vandaag kwamen de ondernemingsraden van Woon Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen bij ATC-Select in Norg bijeen voor evaluatie van het proces dat net voor het zomerreces leidde tot de juridische fusie van beide woningbouwcorporaties. De onderhandelingen met de bestuurders van de woningbouwcorporatie werden in een constructieve sfeer gevoerd en de ondernemingsraden zijn tevreden over het behaalde resultaat. Er is vertrouwen in de nieuwe directeur-bestuurder, er volgen geen gedwongen ontslagen en de secundaire arbeidsvoorwaarden van beide organisaties worden geharmoniseerd. De overige afspraken over betrokkenheid bij de uitrol van de fusie in werkgroepen en het bouwen aan een nieuwe organisatiecultuur wordt in de komende periode uitgewerkt. De ondernemingsraden zijn enthousiast en willen doorontwikkelen door trainingen te volgen op het gebied van wet- en regelgeving en organisatieontwikkeling/ -cultuur.

De advisering, training en coaching tijdens het fusietraject werd verzorgd door Jan Durk de Jong van Jan Durk de Jong, training | Co-creatie | advies en Minne Dolstra van ATC-Select.nl

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om de medezeggenschap in uw onderneming op een positieve en constructieve wijze te bevorderen? Bel of mail dan met Minne Dolstra. M 06-49653729 of mail@atc-select.nl