Hélène Kruis afdelingsmanager a.i. gemeente Velsen

Ook in 2022 is de samenwerking tussen Hélène Kruis en Richard van der Bent afdelingsmanager a.i. sportzaken bij de gemeente Velsen voortgezet. Hélène verrichte in de jaren hiervoor al eerder interim werkzaamheden als bedrijfsleider van de afdeling Sportzaken werkeenheid zwembad, daarnaast participeert Hélène Kruis van ATC-Select sinds 1 januari 2021 in de werkgroepen die zich bezighouden met het onderzoek inzake de eventuele in- of externe verzelfstandiging van de afdeling Sportzaken. In deze verkenning begeleidt Hélène de ambtelijke organisatie over het gehele spectrum waarin een geprivatiseerd sportbedrijf zich beweegt. Haar kennis en ervaring als bestuurder en consultant in zowel publieke als publiek/private beheersvormen draagt samen met het betrekken van collega's in het proces bij aan een evenwichtige analyse en een gedragen voorstel.

Wilt u meer weten? Bel dan met Hélène Kruis (06-11921573) of stuur een mail naar h.kruis@atc-select.nl