Oriëntatie op toezichthouden RvC/RvT 15 oktober 2019

Heeft u interesse in een toezichthoudende functie en zoekt u ter oriëntatie extra informatie?

Bestuurderscentrum.nl organiseert voor (potentiële) toezichthouders op 15 oktober 2019 een masterclass Oriëntatie op toezicht houden bij ATC-Select in Norg.

Onder het motto “Bezint eer u begint” wordt u door de sprekers Leo Urlings en Jacques Huberts in een middag wegwijs gemaakt in de wereld die toezicht houden heet. Een dynamische wereld, waarvan u wilt weten wat u kunt verwachten. Toezichthouden is boeiend in vele opzichten, maar u moet wel weten waar u aan begint!

De inhoud van deze bijeenkomst is gebaseerd op de vier kerntaken van een toezichthouder:

  • Het houden van toezicht op de algemene gang van zaken;
  • Het goedkeuren van besluiten van de RvB/het CvB;
  • Het geven van advies;
  • Het uitoefenen van de werkgeversrol over de bestuurders.

Diverse aspecten komen aan bod zoals ethische dilemma’s, integriteit, financieel en strategisch toezicht houden, risicomanagement, bestuurdersaansprakelijkheid, governance codes, boardroomdynamiek en de laatste ontwikkelingen in het toezicht houden. Kortom: alle aspecten van het krachtenveld waarin u acteert!

Doelgroep: Mensen die overwegen om toezichthouder te worden.

Datum: 15 oktober 2019

Tijd: 13.30 uur - 17.00 uur

Plaats: ATC-Select Drostenlaan 2 9331 BG Norg (Drenthe)

Kosten : € 150,- (exclusief btw) en Inclusief lunch!*

LET OP! In verband met de pilot worden er géén lidmaatschapskosten ad 75 euro in rekening gebracht.

Voor meer informatie en aanmelden klik op onderstaande weblink.

https://www.bestuurderscentrum.nl/agenda/bijeenkomst-orientatie-op-toezicht-houden-15-oktober/