Sportformateur Hélène Kruis trapt af op Texel!

Op vrijdag 10 januari is de koplopersgroep gestart met de voorbereidingen voor het Lokaal Sportakkoord op Texel onder begeleiding van sportformateur Hélène Kruis van ATC-Select.nl. Vertegenwoordigers van Sportstichting Texel, OSG De Hogeberg, de GGD en de gemeente Texel bespraken het proces en de randvoorwaarden om op basis van eigenaarschap en gelijkwaardigheid samen met verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven tot een gedragen en effectief lokaal sportakkoord.

Binnenkort worden de betrokkenen op Texel uitgenodigd voor een start- en inspiratiesessie om het Nationaal Sportakkoord te vertalen naar een Lokaal Sportakkoord. Het hoofddoel van het akkoord is om lokaal zoveel mogelijk mensen op Texel met plezier te laten sporten en bewegen.

In het akkoord zijn zes ambities geformuleerd:

1. Inclusief sporten & bewegen;

2. Duurzame sportinfrastructuur;

3. Vitale sport- en beweegaanbieders;

4. Positieve sportcultuur;

5. Vaardig in bewegen;

6. Topsport die inspireert.

Op Sporteiland Texel gebeurt al heel veel, maar nu heeft Texel de kans om de kracht van sport en bewegen nog meer te benutten en te verbinden aan de lokale situatie of ambitie. Aansluiten bij het IJslands preventiemodel of JOGG en op termijn uitgroeien tot hét sporteiland van Nederland behoren tot de mogelijkheden. Tot april gaat Hélène samen met het maatschappelijke middenveld en de inwoners verkennen waar Texel op wil inzetten!

Wilt u als gemeente of maatschappelijke sportaanbieder meer weten? Bel of mail dan met Hélène 06-19921573 of mail@atc-select.nl