ATC-Select levert sportformateur gemeente Uitgeest

Hélène Kruis van ATC-Select begeleidt sinds 1 januari jl. de gemeente Uitgeest en haar lokale maatschappelijke sport- en beweeg aanbieders, verenigingen, bedrijven en aanverwante publiek/private organisaties als sportinformateur!

Hélène heeft ruime ervaring in procesbegeleiding als sportformateur en het daarmee in praktische zin handen en voeten geven aan de vertaalslag van het in de zomer van 2018 gesloten Nationaal Sportakkoord tussen het ministerie van VWS, de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners naar een lokaal sportakkoord. Hoofddoel van het akkoord is om lokaal zoveel mogelijk mensen in de gemeente Uitgeest met plezier te laten sporten en bewegen.

In het akkoord zijn zes ambities geformuleerd:

1. Inclusief sporten & bewegen;

2. Duurzame sportinfrastructuur;

3. Vitale sport- en beweegaanbieders;

4. Positieve sportcultuur;

5. Vaardig in bewegen;

6. “Topsport die inspireert”.

Om bovenstaande ambities te realiseren, wordt ruimte geboden voor een lokale en/of sport specifieke invulling. Uiteraard bevat ook de huidige sportagenda van de gemeente Uitgeest bevat voldoende aanknopingspunten om binnen de kaders van een lokaal sportakkoord verder uit te werken.

Wilt u als gemeente of maatschappelijke sportaanbieder meer weten? Bel of mail dan met Hélène m 06-19921573 of mail@atc-select.nl