ATC-Select levert ondersteuning herstelplan Thialf

PERSBERICHT

Heerenveen, 28 januari 2020

Raad van Commissarissen Thialf weer compleet

De aandeelhouders van Thialf hebben Janny Vlietstra benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). Daarmee is de RvC weer compleet. Daarnaast zal Minne Dolstra de directie van Thialf gaan ondersteunen.

De completering van de RvC was al eerder als doel gesteld. Janny Vlietstra is gevraagd deze rol in ieder geval de komende 6 maanden te gaan vervullen. Daarna zal het vervolg worden besproken tussen aandeelhouders en RvC. De nieuwe voorzitter van de Raad van commissarissen Janny Vlietstra woont in Leeuwarden en heeft veel bestuurlijke ervaring, zowel regionaal als nationaal. Als wethouder van Leeuwarden, burgemeester van o.a. Winschoten en Haren en gedeputeerde van Drenthe heeft ze de drie noordelijke provincies gediend. In de periode 2011 – 2019 was Vlietstra lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. Naast deze functies heeft zij in diverse toezichthoudende organen zitting gehad. Op dit moment is zij onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van Afvalsturing Friesland en zorginstelling ZINN in Hare

De directie van Thialf zal worden ondersteund door Minne Dolstra uit Norg. Dolstra heeft veel ervaring als bestuurder en manager bij organisaties waar het publieke en private domein samenkomen, zoals sportbedrijven, (top)sportaccommodaties, hotels en congrescentra. Daar heeft hij op succesvolle wijze vraagstukken opgelost, bijvoorbeeld op het vlak van organisatietransitie, rendementsverbetering en verduurzaming. De uitbreiding van de directie is één van de maatregelen die de Provincie Fryslan samen met medeaandeelhouder Gemeente Heerenveen op 21 december jl. nam, naar aanleiding van de financiële tekorten bij Thialf. De extra directiefunctie die Dolstra bekleedt, heeft een projectmatig karakter en duurt totdat de gewenste resultaten van deze uitbreiding zijn bereikt.

Gedeputeerde Sander de Rouwe, namens de aandeelhouders Provincie Fryslân en Gemeente Heerenveen: “Met Janny Vlietstra krijgt de Raad van Commissarissen veel bestuurlijke ervaring in huis die zeker in de huidige lastige fase waarin Thialf verkeert hard nodig zal zijn. Ook ben ik blij dat Thialf met de komst van Minne Dolstra op korte termijn de directie kan versterken om aan de slag te gaan met de gevraagde besparingen en het herstelplan.”

Ook directeur Marc Winters reageert positief en gaf al eerder aan verheugd te zijn met de voorgestelde uitbreiding. “Voor Thialf zie ik dit als een kans. We zijn een MKB- bedrijf met de uitdagingen van een grootbedrijf. Het vergroot de kans van slagen onze actuele uitdagingen te verslaan nu er op de belangrijkste dossiers extra slagkracht is georganiseerd”.