ATC Select betrokken bij succesvolle fusie Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest Friesland

Op maandagavond 24 juni 2019 hebben de bestuurders van Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest Friesland het besluit tot fusie genomen. Beide Raden van Commissarissen hebben in de wetenschap dat de twee huurdersverenigingen instemming hadden verleend, de betrokken gemeenten een positieve zienswijze had verstrekt en de ondernemingsraden een positief advies gaven, het besluit unaniem goedgekeurd. Jan Durk de Jong van Jan Durk Training | CO-Creatie | Advies en Minne Dolstra van ATC-Select hebben resp. de ondernemingsraden van Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen getraind, gecoacht en geadviseerd. Het traject kende ondanks de positieve insteek van zowel ondernemers als ondernemingsraden een aantal dilemma's en verschillen van inzicht die opgelost moesten worden. Door op die momenten hard op de inhoud, maar zacht op de persoon te blijven spelen hebben de ondernemingsraden een goed en door de achterbannen gedragen onderhandelingsresultaat kunnen bereiken. Na ministeriële goedkeuring en het vervullen van andere relevante formaliteiten zal uiterlijk 1 januari 2020 de fusie bij notariële akte worden verleden.

Heeft u ook fusieplannen en wilt u de processtappen juist, tijdig en volledig nemen? Neem dan contact op met Minne Dolstra, 06-49653729 of stuur een mail naar [email protected]