Afronding strategische visie op multifunctioneel gebruik van binnensportaccommodaties in Capelle aan den IJssel.

Afronding strategische visie op multifunctioneel gebruik van binnensportaccommodaties in Capelle aan den IJssel.

Met een Masterclass rondden Hélène Kruis en Minne Dolstra van ATC-Select voor Sportief Capelle het onderzoek naar een toekomstbesteding gebruik van binnensportaccommodaties in de gemeente Capelle aan den IJssel af.

Directeur Lian Witteveen van Sportief Capelle gaf begin 2018 aan ATC-Select de opdracht om samen met haar medewerkers, onderwijs, (sport)verenigingen, gemeente Capelle en andere maatschappelijke belanghebbenden een verkenning uit te voeren naar de behoeften op het gebied van inrichting en gebruik. De redenen hiervan waren gelegen in het amoveren, renoveren en nieuwbouw van een aanzienlijk aantal binnensportaccommodaties op korte en middellange termijn en het verbreden van het (sport) aanbod. Aangezien Sportief Capelle haar corre-business is gelegen in de (breedte)sportstimulering en beheer en exploitatie van binnensportaccommodaties, ziet Lian dit als dé kans om nu en in de toekomst vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten en een groter marktaandeel te generen.

De uitkomsten van de diverse werkveldconsultaties samen met de trends en ontwikkelingen in de maatschappij zijn vertaald in een strategische visie op multifunctioneel gebruik van binnensportaccommodaties.

De strategische visie bevat o.a. richtinggevende voorbeelden van moderne materiële/digitale innovaties en toepassingen om de intrinsieke motivatie om te sporten goed te faciliteren én de extrinsieke motivatie te beïnvloeden naar intrinsieke motivatie.

Meer weten of zelf aan de slag? Bel met Hélène Kruis mob. 06-19921573.