Afronding organisatie-analyse Sportbedrijf Katwijk

Op 30 juli jl. heeft Hélène Kruis namens Blue Change het eindrapport “Op weg naar een toekomstbestendige organisatie” gepresenteerd aan de directie en de RvC van Sportbedrijf Katwijk. De uitkomsten, conclusies en aanbevelingen die uit de organisatie- analyse naar voren kwamen, stellen Sportbedrijf Katwijk in staat om nog beter in te kunnen spelen op de huidige maar vooral toekomstgerichte ontwikkelperspectieven op het gebied van sport, bewegen en welzijn.