Exploitatie-advies Sportcentrum Leek/Gemeente Westerkwartier

ADVIESRAPPORT GEMEENTE WESTERKWARTIER AFGEROND.

Van december 2019 tot en met april 2020 hebben Hélène Kruis en Minne Dolstra van ATC-Select uit Norg een interne en externe analyse uitgevoerd in een publiek/private samenwerking in het sociaal en fysiek domein van de gemeente Westerkwartier. Op basis van deze analyses is een advies geformuleerd inzake overeenkomsten tussen partijen en een visie op de toekomst geschetst. Met de uitkomsten uit het adviesrapport kunnen partijen keuzes maken om hun eigen en/of ook gemeenschappelijke doelstellingen te optimaliseren en elkaars krachten (nog) beter te benutten.

Vastgoedadviseur Pieter van Dijk van de gemeente Westerkwartier over de inzet van ATC-Select: "ATC-Select heeft in opdracht van de gemeente Westerkwartier een analyse uitgevoerd naar de huur- en beheerovereenkomsten die in het verleden zijn gesloten met een sportcentrum. Verder is aan ATC gevraagd om een visie voor de toekomst te schetsen. ATC beschikt over financiële, juridische en bedrijfseconomische expertise, alsmede over vastgoedkennis en inzicht in de sportwereld. Het resultaat is een gedegen rapportage waarin de vraagstelling vanuit de diverse invalshoeken wordt belicht. Tot slot kan nog worden vermeld dat het contact met ATC-Select plezierig en correct verloopt en dat afspraken worden nagekomen".

Heeft u een vraag over beheer en exploitatie van sportaccommodaties, interim-management of behoefte aan externe ondersteuning?

Bel of mail met:

Hélène Kruis 06-19921573 / h.kruis@atc-select.nl of Minne Dolstra 06-49653729 / m.dolstra@atc-select.nl