Actieve werkveldconsultatie toezicht houden op landelijk congres Vereniging Sport & Gemeenten

Dat goed toezicht houden en het duurzaam borgen van veiligheid van bezoekers in zwembaden nog steeds een hot item is, kwam goed naar voren in de interactieve workshops die Hélène Kruis en Minne Dolstra van ATC-Select tijdens de landelijke kennisdag Sportaccommodaties, georganiseerd door de Vereniging Sport & Gemeenten, gaven. Met name de uitspraak van het gerechtshof Midden-Nederland in het hoger beroep tegen 3 toezichthouders in de zaak van het "Syrische meisje" heeft zwembadexploitanten en gemeente zwaar aan het denken gezet of de huidige systematiek, kennis en ervaring voldoende handvatten biedt om de veiligheid voor de gasten, medewerkers en de zwembadexploitant (aansprakelijkheid) optimaal te borgen.

De aanwezige wethouders, (stichting)bestuurders, afdelingshoofden, beleidsambtenaren en zwembadmanagers bespraken actief de complexe uitdagingen die ze beleidsmatig, maar ook in de uitvoering het hoofd moeten bieden. Aan de ene kant bieden de wettelijke kaders rondom de doel-middeltoetsing ruimte in het organiseren van het verplichte veiligheidssysteem, maar andere kant blijkt dat het begrippenkader zoals 'in voldoende mate' of de 'houder van de inrichting' en uitleg door woorden zoals 'doorgaans' door betrokkenen, maar ook rechtbanken interpretabel kunnen worden uitgelegd. Eén van de conclusies die werd getrokken, is dat goed opleiden en cyclisch (bij) scholen van medewerkers een speerpunt is naar het duurzaam borgen van goed toezicht. ATC-Select introduceerde als toolkit de schijf van 5. Essentieel hierin zijn een goede beroepshouding, optimale kennis en ervaring op alle niveaus in combinatie met coachend leiderschap. Deze toolkit draagt in belangrijke mate bij aan een (sociaal) veilige sport-, onderwijs- en recreëeromgeving in zwembaden.

Heeft u een vraagstuk rondom het duurzaam borgen van veiligheid in uw zwembad?

De experts van ATC-Select kunnen u als gemeente of exploitant deskundig ondersteunen in het opstellen van een risico-analyse ihkv de omgevingswet en het opzetten van een interactieve PCDA-cyclus om veiligheid duurzaam in de bedrijfsvoering te borgen.

Kijk voor meer informatie over het duurzaam borgen van veiligheid in uw zwembad op www.veilig-zwembad.nl of bel met Minne Dolstra 06-49653729, Hélène Kruis 06-19921573 of Marcel van Dongen 06-27091442 (mail@atc-select.nl)

De presentatie van beide workshops vindt u op weblink https://sportengemeenten.nl/wp-content/uploads/2019/04/Minne-Dolstra-en-Helene-Kruis.pdf