Werkbezoek duurzame zwembaden Hilvarenbeek en Etten-Leur

In het kader van het gemeentelijk beleid om maatschappelijk vastgoed in Velsen te verduurzamen bezochten projectleider Fré van Geldorp en waarnemend afdelingsmanager Sportzaken Minne Dolstra van ATC-Select de nieuw gebouwde publieke zwembaden in Hilvarenbeek en Etten-Leur. Beide zwembaden zijn medio 2018 opgeleverd en zijn zoveel als mogelijk op basis van de trias energetica gebouwd en ingericht. Dit betekend als eerste dat bij het bouwen erg de nadruk is gelegd op het beperken van de energievraag door de schil van het gebouw en in dit geval ook de inrichting van de zwembadtechniek zo te construeren dat een aanzienlijk minder grote vraag naar (fossiele) energie ontstaat. Denk hierbij aan goed isolerende bouwmaterialen. De tweede pijler is het gebruik maken van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen (PVE en PVT), geothermie, wind, rio-thermie etc. Het derde punt is het efficient gebruik van eindige energiebronnen geweest.

Commercieel directeur Marcel van den Berg van Hellebrekers Technieken uit Nunspeet nam ons langs meetlat van de trias energetica uitvoerig mee in beide zwembaden. Bij elk zwembad heeft dit op basis van de gegeven omstandigheden zoals plaats, omvang accommodatie, wensen en behoeften van gebruikers, geopolitieke omstandigheden en financiële middelen tot zo duurzaam mogelijke keuzes kunnen leiden. In een relatief kleine plaats als Hilvarenbeek heeft dat bij zwembad De Roodloop geleid tot een zwembad dat helemaal geen gebruik meer maakt van fossiele brandstoffen (all-electric). In zwembad de Banakker (Etten-Leur) zijn naast de reguliere duurzaamheidsmaatregelen bijv. trommelfilters in de zwembadtechniek geïntegreerd. Met deze filtertrommels wordt aanzienlijk water en daarmee ook energieverbruik (minder water is ook minder energie voor verwarming nodig) bespaart. De werking van de filtertrommels brengt ook met zich mee dat motoren van de zandfilters hoeven te draaien en daarmee soms tot 50% minder stroom verbruiken. Al met al een inspirerende en leerzame dag!

Wat hebben we meegenomen om de verduurzaming van zwembad De Heerenduinen verder tot een succes te maken?

1. Creëer de juiste mindset bij beleidsbepalers, gebruikers en zwembadorganisatie;

2. Creëer inzicht in het hoe en waarom (meten = weten!);

3. Maak iemand verantwoordelijk voor het project en de te behalen resultaten. Inmiddels is in zwembad De Heerenduinen alle verlichting vervangen door LED en is de glijbaan geïsoleerd. Verdere maatregelen zoals inzet van warmtepompen, EC-ventilatoren, zonnepanelen etc. volgen in de komende maanden.

Meer weten? mail@atc-select.nl