Procesbegeleiding lokale en regionale sportakkoorden

In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten tussen het ministerie van VWS, de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners. Hoofddoel van het akkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. In het akkoord zijn zes ambities geformuleerd:

1. Inclusief sporten & bewegen;

2. Duurzame sportinfrastructuur;

3. Vitale sport- en beweegaanbieders;

4. Positieve sportcultuur;

5. Vaardig in bewegen;

6. “Topsport die inspireert”.

Om deze ambities te realiseren is er nu een ondersteuningsregeling gekomen, zodat het akkoord een lokale vertaalslag krijgt. Er wordt ruimte geboden voor een lokale en/of sport specifieke invulling, maar de huidige sportagenda van veel gemeenten bevat voldoende aanknopingspunten om te actualiseren en uit te werken naar een lokaal sportakkoord. Voor de totstandkoming van lokale/regionale sportakkoorden wordt (door het rijk) budget beschikbaar gesteld van € 15.000 per gemeente voor het aanstellen van een procesbegeleider, de zogenaamde ‘sportformateur’ De adviseurs van ATC-Select kunnen als 'sportformateur' het proces tot het komen van een lokaal/regionaal sportakkoord voor uw gemeente begeleiden.

Bel voor een vrijblijvend gesprek met:

  • Hélène Kruis voor Noord-Nederland op 06-19921573
  • Marcel van Dongen voor Midden- en Zuid-Nederland 06-27091442
  • Minne Dolstra voor Noord- en Zuid-Holland op 06-49653729