Inspirerend VSG Congres in Emmen

Vandaag en gisteren vond in Emmen het drukbezochte VSG Congres 2019 o.l.v. dagvoorzitster Marijn de Vries plaats. Keynote spreker Prof. Maarten van Bottenburg bracht op de eerste congresdag nieuwe bouwstenen voor bouwen aan maatschappelijke waarden in. Belangrijk is hierbij niet meer alleen kijken naar korte doorlooptijden en financiën zoals in de afgelopen crisisjaren, maar vooral in beeld houden: Wat is het doel en de bedoeling? Hiervoor is het noodzakelijk dat gemeentelijke opdrachtgevers en aannemers een extra dimensie in brengen, waarbij een vorm van sociaal aanbestedingsbeleid wordt ontwikkeld om niet alles tijdens de aanbesteding in beton te gieten en elkaar vervolgens 'af te rekenen', maar oog te houden voor de oorspronkelijke bedoeling en elkaar durven te vertrouwen. Vandaag bezochten de congresgangers na een inspiratiesessie over de inzet van sportformateurs en adviseurs sport ihkv het Nationaal Sportakkoord diverse sportfaciliteiten en verenigingen in en rondom Emmen, waarbij respectvol en gezond gedrag de leidraad vormden. Een mooi voorbeeld is Positief Opgroeien in Drenthe (POD) dat uitgevoerd wordt bij de voetbalverenigingen Titan en NWVV uit Nieuw Weerdinge. Zij weten samen met het netwerk respectvol gedrag succesvol te integreren binnen beide verenigingen. Dat de gemeente Emmen zich niet uitsluitend op zichzelf richt, bleek uit het samen met alle andere Drentse gemeenten behalen van de prijs European Community of Sport. De gezonde leefstijl is in Drenthe breed aangepakt, herkent en gewaardeerd. Uiteraard kon er volop genetwerkt worden en hebben de senior consultants van ATC-Select Hélène Kruis en Minne Dolstra nieuwe inzichten gekregen en gegeven. Gastheer en vice-voorzitter burgemeester Eric van Oosterhout droeg inhoudelijk, maar ook op een humorvolle wijze bij aan een inhoudelijk succesvol congres.