Afronding onderzoek Inventarisatie sportaccommodaties gemeente Midden-Groningen

In juni 2017 heeft ATC-Select een inventarisatie uitgevoerd van de sportaccommodaties in de fusiegemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Met de uitkomsten van de inventarisatie kan de nieuwe gemeente Midden-Groningen vanaf 1 januari 2018 de gewenste transitie naar eenduidig beleid voor al haar gebruikers in de komende periode vorm en inhoud geven.